Slugs

L’assaig ‘Slug’ és una assaig hidrogeològic en el que s’analitza la resposta del terreny davant una pertorbació provocada i controlada en el nivell piezomètric amb l’objectiu d’obtenir informació de la transmissivitat equivalent de la formació estudiada en el tram de l’assaig.

Aquest assaig permet fer una estimació de la permeabilitat efectiva del material estudiat a escala local.

Respecte al medi, els assajos Slug comporten una baixa actuació sobre el medi, tot i que també només n'avaluen una petita part: la més adjacent al sondatge on es realitza l'assaig. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que l'assaig es pot veure afectat per les sorres i graves que hi hagi entre el tub piezomètric i el sondatge.

Els assajos Slug són ideals per terrenys poc permeables.

Son assajos que requereixen poc temps.