Minibombeig

L’assaig ‘Minibombeig’ és un bombeig en un sondatge amb una bomba de 50mm de diàmetre. Això, permet efectuar un bombeig en els sondatges en els que se’ls hi ha instal·lat un tub piezomètric amb un diàmetre petit.

La capacitat d’extracció de la bomba varia segons la profunditat a la que s’instal·li. El cabal pot variar entre  2.4 m3/h als 5 metres de profunditat fins als 0.8 m3/h a 80 metres de profunditat.

Durant l’assaig de minibombeig es va controlant el nivell piezomètric tant del punt en el que s’està realitzant l’assaig com en els punts propers que hi pugui haver, per tal d’estudiar la resposta del terreny davant aquesta pertorbació piezomètrica i obtenir així la transmissivitat equivalent de la formació en el tram de l’assaig.

Aquest assaig permet estimar la permeabilitat efectiva del material estudiat a escala local amb una afectació al medi més gran que en el cas de l’assaig slug.