Àrees de treball

ASSAIGS IN SITU

GEOLOGIA

 • Estudis geològics
 • Cartografies i perfils geològics

GEOTÈCNIA

 • Estudis geotècnics
 • Disseny, control i seguiment de campanyes geotècniques
 • Assajos in situ (pressiòmetres, CPTU)

HIDROGEOLOGIA

 • Estudis hidrogeològics
 • Control i mostreig de xarxes hidrogeològiques
 • Control de piezòmetres hidrogeològics
 • Instal·lació de xarxes piezomètriques automàtiques.
 • Inventari de punts d’aigua.
 • Estudi del flux de les aigües subterrànies.
 • Assajos insitu per a la determinació de la permeabilitat (slugs i minibombeigs)